TERVETULOA SIVUILLEMME

RMK-Palvelu on vuonna 1993 perustettu rakennusalan yritys.
Ydinosaamistamme on rakennustekninen konsultointi, sekä tarkastukset ja tutkimukset.

Toimimme pääasiassa Varkauden, Pieksämäen ja lähikuntien alueella.

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

» Rakentamisen henkilösertifikaatit
» Energiatodistuksen laatijarekisteri
» Asu terveesti
PALVELUMME

Rakennussuunnittelu

Teemme arkkitehtisuunnittelua ja piirrämme rakennuslupaan tarvittavat pääpiirustukset. Arkkitehtisuunnittelussa määritetään rakennuksen muoto, ulkoasu tilaryhmittely ja paikka, sekä rakenteiden perusratkaisut. Käytössämme uusimmat alan suunnitteluohjelmat ja pystymme tekemään suunnittelukohteista 3D-mallit.

Rakenteiden korjaussuunnittelu

Kosteus- ja homevaurioiden korjaussuunnittelussa on tärkeää suunnitella rakenne sellaiseksi, ettei vaurio uusiudu. Suunnittelussa rakenteita mallinnetaan rakenteiden kosteus- ja lämpötekniseen mitoitukseen ja tarkasteluun kehitetyllä ohjelmalla, kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan varmistamiseksi ja selvittämiseksi.

Sisäilmatutkimukset

Rakennuksessa on sisäilmaympäristöongelma silloin, kun sisäilmassa tai sisäympäristössä on jotain sellaista, joka häiritsee rakennuksen käyttäjien toimintaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (STMa 545/2015).

Sisäilmaongelmien selvittämiseksi tehdään yleensä; tarkastus kohteessa, tutustutaan asiakirjoihin ja suunnitelmiin, tutkimussuunnitelma, perusteellisia rakennus- ja laiteteknisiä kuntotutkimuksia, rakenteiden kosteuteen, sisäilman laatuun liittyviä mittauksia ja käyttäjille suunnattuja oire- sekä olosuhdekyselyjä.

Asbestikartoitukset

Uusi asbestilaki velvoittaa tekemään asbestikartoituksen, kun remontoitava kohde on rakennettu ennen vuotta 1994. Asbestikartoituksessa asiantuntija selvittää kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainnin, laadun, määrän ja pölyävyyden purettaessa.

Asbestikartoituksessa otetaan näytteitä ja toimitetaan ne analysoitavaksi laboratorioon. Laboratoriotuloksien perusteella tehdään asbestikartoitusraportti, johon liitetään laboratorion tulosraportti näytteistä.

Purettavien materiaalien mahdollinen asbestipitoisuus on selvitettävä aina ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa.

Kuntotutkimukset

Kuntotutkimuksessa käydään läpi kohteet, joiden kunnon selvittäminen vaatii tarkempia tutkimuksia ja rakenteiden avaamista.

Kuntotutkimuksen avulla selvitetään rakenteen alkuperäiset toteutustavat sekä mahdolliset ja piilevät mikrobikasvustot

Esimerkiksi teknisten järjestelmien kunto on usein selvitettävä kuntotutkimuksen avulla.

Kosteusmittaukset

Pintakosteusmittauksilla tunnistetaan kosteuseroja ja niitä tehdään alustavina vaurioiden laajuutta kartoittavina toimenpiteinä.

Tuuletettujen tilojen ja rakenteiden sisältä tapahtuvien mittausten tavoitteena on selvittää rakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja vaurioitumisriskiä.

Kuntotarkastukset

Tarkastus suoritetaan alalla olevien suoritusohjeiden mukaisesti.

Tarkastaja laatii kuntotarkastuksesta kirjallisen raportin, jossa esitetään tarkastuksessa havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet sekä suositukset ja toimenpide-ehdotukset.

Kuntotarkastus tehdään pääosin pintapuolisilla havainnoilla, jollei rakenteiden laajemmista aukaisuista erikseen sovita.

Lämpökuvaukset

Lämpökuvaus perustuu pintojen lämpösäteilyn mittaamiseen ja se paljastaa tehokkaasti kylmäsillat, eristepuutteet ja tiivistevuodot ilman rakenteiden avauksia.

Kuvauksen avulla on mahdollista määrittää tarvittavat lämpötekniset korjaustoimenpiteet nopeasti, tarkasti ja kustannustehokkaasti.

Rakennuttaminen

Rakennuttamisen palvelumme kattavat erilaisten rakennushankkeiden rakennusteknisen suunnittelun, valvonnan ja konsultoinnin.

Pidämme huolta, että hanke sujuu suunnitelmien mukaan hyvää rakennustapaa noudattaen, sekä sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Olemme asiakkaamme riippumaton edunvalvoja!

Valvonta

Rakennusvalvojan tärkein tehtävä on valvoa suunnitelmien mukaista toteutusta.

Perehdymme suunnitelmiin, ennakoimme rakentamista ja tarkistamme, että tehty työ on laadukasta.

Virheiden ja ongelmien ennalta ehkäisyllä varmistamme hankkeelle asetettujen ajallisten sekä laatu- ja kustannustavoitteiden saavuttamisen.

Vesivahinkojen kartoitukset

Kartoituksen tarkoituksena on selvittää vesivahingon tai kosteusvaurion syntymissyyt ja laajuus.

Kartoituksesta saatavien tietojen avulla voidaan päättää tarpeelliset toimenpiteet kosteuden poistamiseksi, kuten kuivaus tai rakenteiden purkaminen ja uudelleenrakentaminen.

Rakenteiden kuivaukset

Vesivahingon toteamisen ja kartoituksen jälkeen kuivaamme kastuneet rakenteet ja materiaalit. Kuivausratkaisumme ansiosta merkittäviltä uudelleenrakennustöiltä on voidaan välttyä.

Tehokkaat kuivausmenetelmät varmistavat että varsinaisiin korjaustöihin päästään nopeammin.

Energiatodistukset

Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin. Laskennallisen vertailun avulla on mahdollista vertailla vanhan ja uuden rakennuksen energiatehokkuutta.

Energiatodistus on laskennallinen; se perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla.

Kustannusarviot

Rakentamista harkitsevalle arvio projektin aiheuttamista kustannuksista sekä lopullisesta kokonaishinnasta on välttämätön työkalu.

Kustannusarvio on mahdollista tehdä hyvinkin aikaisessa vaiheessa, kunhan riittävästi kustannuksiin vaikuttavaa tietoa tulevasta projektista on saatu kerättyä kokoon.


Kun epäilet asuinkiinteistössä olevan kosteusongelmia,
ei tarkastuksessa ja korjaustoimenpiteissä tule viivytellä.

Huomaa, että kosteusvauriot voivat aiheuttaa home- ja sienikasvustoa,
joka joskus havaitaan tunkkaisena hajuna sisätiloissa.
Usein hajun lisäksi oireena on perheenjäsenten jatkuva sairastelu.

ME PALVELEMME

Timo Janhunen, rakennusinsinööri (AMK)

Yrittäjä, kuntotutkimukset, sisäilmatutkimukset, lämpökuvaukset, energiatodistukset, korjaussuunnittelu, rakennuttaminen, valvonta, viralliset tavarantarkastukset
puh. 0400 275 107

Rakentamisen henkilösertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja
(Sertifikaatti nro H/ko 119/03)
Rakentamisen henkilösertifioitu rakennusten lämpökuvaaja
(Sertifikaatti nro VTT-C-1309-25-07)
Rakentamisen henkilösertifioitu rakennusterveysasiantuntija
(Sertifikaatti nro C-24585-26-19)
Erillisen energiatodistuksen antaja
(FISE Oy myöntämä pätevyys)
Keskuskauppakamarin hyväksymä HTT-Tavarantarkastaja

Tuomo Jylhä, rakennusteknikko

Kosteuskartoitukset, kuntoarviot, vahinkokartoitukset, asbestikartoitukset ja valvonta
puh. 040 759 8752
tuomo.jylha[a]rmk-palvelu.com